Quanzhou Nanyi • Qingyuan Chunxiao

Project name: Quanzhou Nanyi • Qingyuan Chunxiao

Project location: Quanzhou, Fujian

Project format: Residential

Landscape area: 40,000 yuan

Construction unit: Nanyi Real Estate

Completion date: 2019